• Tävling
  • Freyfaxis lagtävling för islandshäst
Välkommen till Freyfaxis lagtävling för islandshästar 2019!

Tävlingsdatum: 31/8 - 1/9 2019

Sista anmälningsdag:  10 augusti ska laget vara anmält och avgiften betald. Laguppställning ska meddelas till tävlingsarrangören senast 20 augusti.
Lagavgift: 3000::-

Anmälan skickas till Gunilla Lindgren

Ange i anmälan: Lagets namn (10 augusti). Deltagare samt vilka grenar varje deltagare ska rida (20 augusti). Glöm inte att ange önskat varv i anmälan!

Avgiften sätts in på bg 233-4969 Freyfaxi
Stallplats: Kontakta Kristina Kristiansson  

Tävlingsgrenar: V2, V5, F2, T3, T4, T8
Tävlingen är inte officiell men den rids enligt FIPO. 

Max antal lag: 13 st. Anmäld och betald gäller i turordning.

Regler:
*Lagsammansättning

Lagen skall bestå av 4-6 ridande medlemmar. Varje lagmedlem får bara rida 1 häst. Max tre av lagets medlemmar får starta i respektive klass och varje ryttare får starta i högst två klasser (en gångartsklass och en töltklass). En lagledare skall också ingå i laget, liksom en domarsekreterare. Laget ska ha ett namn. 

*Poängberäkning:

Lagens placeringspoäng i uttagningarna räknas ihop, där de 7 bästa resultaten i laget sammanräknas på följande sätt:

- Den främsta placeringen i fem av delgrenarna skall ingå i beräkningen. Därefter räknas ytterligare två valfria placeringar in i totalsumman.

- Om laget saknar representant i mer än en klass straffas laget med 20 extra poäng, eller om det är fler än 20 startande i klassen, poäng som motsvarar antalet startande plus 5 för den av klasserna som har flest startande.

- De 6 främst placerade lagen går till A-final, de andra 7 till B-final. Vinnaren av B-finalen erbjuds rida i A-finalen.

- I finalerna räknas lagets alla resultat in i slutpoängen. 

*Finaler

I A- och B-finalerna rids i samma sex klasser som i uttagningen. Vinnarna av B-finalen erbjuds möjlighet att rida i A-final. Alla ekipage i laget skall rida minst en finalgren. Om något ekipage måste utgå t ex pga sjukdom diskuteras detta med tävlingsledaren.

Domare:

Jonas Bring
Thomas Manske
Kicki Flank

Lagtävlingen är full!

Lagtävling 2019:
Startlistor
Ryttarbrev

 


Deltagande lag i 2019 års lagtävling: