• Tävling
  • Freyfaxis kval och final 20 sept 2020

Välkomna till Freyfaxis kval och final 20 september 2020!

T1/T2/V1/F1 för SM-kvalsugna.
T7/V5 för seniorer och ungdom, där YR och juniorer har separat placeringslista.
Finaler i tvågrenarna i mån av antal deltagare och tid.
Tävlingsavgift 800 kronor.
Barn som deltar räknas som junior.
Anmälan i indTA.

Domare: Anna-Lena Berg, Gunilla Lindgren, Kicki Flank, Nadja Andreewitch och Kia Holmqvist.

Den här tävlingen är Coronaanpassad!

Vi kör ett specialupplägg pga Covid-19, för att minska antalet personer på plats samtidigt och minimera kontakten mellan de som befinner sig där.

  • Alla rider alla en och en (i samtliga klasser),
  • Final endast i T8 och V5 och då direkt efter klasserna.
  • Ungdomsklasserna arrangeras halva dagen och seniorklasserna andra halvan.
  • När ni ridit klart för dagen åker ni hem direkt.
  • Känner du minsta lilla symptom på sjukdom stannar du hemma. vi betalar tillbaka tävlingsavgiften utan sjukintyg.
  • Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg) och deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre) ska vara särskilt försiktiga.
  • Vi kommer dela in hela tävlingsområdet i delområden. Endast de som är aktuella för start får vistas i banans närhet. Väntar på sin tur gör man vid sin transport på transportparkeringen.

Mer info kommer i ryttarbrevet.