Freyfaxi kommer att utse fem klubbmästare 2019!
Alla är välkomna att tävla, men endast du som är huvudmedlem i Freyfaxi kan vinna titeln klubbmästare.
Vi kommer utse klubbmästare i Fyrgångskombination senior och ungdom och i Femgångskombination senior och ungdom. Ungdom är man till och med det år man fyller 21.
Den som också deltar i Tölt in Harmony kan ta hem Freyfaxis Grand Slam – den ärorikaste titeln Freyfaxi erbjuder.
Endast en Grand Slam-vinnare utses, dvs ingen separat titel finns för senior eller ungdom. 
 
För att vinna fyr- eller femgångskombinationen räknas bästa snittpoängen i uttagningen (med en och samma häst). Man räknar in resultatet från gångartartsgrenen (V2/V5/F2), som sedan kombineras med det bästa resultatet av antingen tölt- (T4/T8/T3) eller TiH-grenen. Väljer du att inte starta TiH räknas dina resultat från gångartsgren+töltgren.
 
Vinnaren av Grand Slam-titeln får samtliga sina starter räknade, dvs gångarts-, tölt- samt TiH-gren. Du behöver inte välja i förväg om du ska räkna in TiH eller inte, vi räknar ut det som blir mest fördelaktigt för dig när vi summerar resultatet.
Deltagande i TiH ger dig alltså möjlighet att både förbättra din poäng i kombinationen och att vinna Grand Slam-titeln, men det är inget krav för att vinna fyr- eller femgångskombinationen. Du kan bara bli klubbmästare i en av kombinationerna (med samma häst), dvs den som vinner Grand Slam kan inte också bli klubbmästare i exempelvis femgångskombination. Det ärorikaste är förstås Grand Slam! 
 
Högst uttagningsresultatet av följande gäller för att bli Klubbmästare:
Senior fyrgångskombination: Valfri fyrgångsgren (V2/V5) och töltgren (T3, T4, T8)/eller TiH Senior femgångskombination: F2 och valfri töltgren (T3, T4, T8)/eller TiH
Ungdom fyrgångskombination: Valfri fyrgångsgren (V2/V5) och töltgren (T3, T4, T8)/eller TiH Ungdom femgångskombination: F2 och valfri töltgren (T3, T4, T8)/eller TiH
Freyfaxi Grand Slam senior/ungdom: Valfri gångartsgren, valfri töltgren och Tölt in Harmony

Program 9.00 V2 – direktplacering/prisutdelning
Därefter F2 - direktplacering/prisutdelning
V5 - direktplacering/prisutdelning
Paus
V5U - direktplacering/prisutdelning
T3 - direktplacering/prisutdelning
T4 - direktplacering/prisutdelning
T8
Lunch
TiH - direktplacering/prisutdelning
T8U
A-final V5
A-final T8U
A-final T8
Korande av 2019 års klubbmästare