Freyfaxis ungdomssektion

Det är vi som är Freyfaxis ungdomssektion!
Vill du vara med och jobba i ungdomssektionen? Tag kontakt med ungdomssektionens representanter i styrelsen!

Hanna Nordenfors

E-post:: hannanordenfors@gmail.com


 


Petronella Adde Dahl

E-post:: Petronelladahl@hotmail.com
 


Tova Karlsson

E-post::

Wilma Thorell


E-post:Wilmath123@hotmail.com
Telefon: 073-0724149 


Elin Ahnfelt

E-post:

Följ oss på våra sociala medier:

Freyfaxis ungdomssektion