Freyfaxis ungdomssektion

Det är vi som är Freyfaxis ungdomssektion!
Vill du vara med och jobba i ungdomssektionen? Tag kontakt med ungdomssektionens representanter i styrelsen!

Hanna Nordenfors





E-post:: hannanordenfors@gmail.com






 


Petronella Adde Dahl





E-post:: Petronelladahl@hotmail.com




 


Tova Karlsson





E-post::

Wilma Thorell


E-post:Wilmath123@hotmail.com
Telefon: 073-0724149



 


Elin Ahnfelt





E-post:

Följ oss på våra sociala medier:

Freyfaxis ungdomssektion