Styrelse

 

Ordförande

Namn - Gunilla Lindgren

E-post - mailto:gunilla.lindgren@lansstyrelsen.se

Telefon - 070-21 66 440

 

Kassör

Namn - Klas Wallsten

E-post - klaswallsten@gmail.com

Telefon -


 

Ledamot

Namn - Erika Karlstam

E-post - erika.karlstam@sva.se

Telefon -

 

Ledamot

Namn - Susanne Frode

E-post - susanne.frode@gmail.com

 

Ledamot

Namn - Katha Meurer

E-post - meurerkatha@gmail.com

 

Ledamot

Namn - Caroline Agerhill

E-post - rida@agersta.nu

 

Ledamot

Namn - Martina Schäfer

E-post - martinas.jbond@gmail.com

Telefon - 073-7456484

 

Sekreterare

Namn - Emma Jansson

E-postemma_jansson81@hotmail.com

 

Ungdomsrepresentanter:

Petronella Adde
Wilma Thorell

Hanna Nordenfors

 

Suppleanter 
Linda Rääf

Christina Adde

Freyfaxis bankgironummer 
233-4969